Male Athletics

Photo of Steven Sluka Steven Sluka Male Athletic Category – Class of 1927
Photo of Lester Runk and wife Lester R. "Les" Runk Male Athletic Category – Class of 1935
1931 Mens Basketball Team 1931 Mens Basketball Team Athletic Category – Male 1931
Photo of 1960-61 Mens Baseball Team 1960-61 Mens Baseball Team Male Athletics Category, Class of 1961
Frank Secory Male Athletic Achievement – Class of 1929
Photo of 1953 Football Team 1953 Football Team Male Athletics - 2014 Inductees
Photo of George Hoogerhyde George Hoogerhyde Male Athletic Achievement – Class of 1979
Photo of George Kruggel George Kruggel Male Athletic Achievement – Class of 1978
Photo of Ryan Kosanic Ryan Kosanic Athletic Achievement – Class of 1995
Photo of John Sluka John Sluka Male Athletic Achievement – Class of 1961